Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Så tar du hand om sopkärlet

Som fastighetsägare är du ansvarig för ditt sopkärl. Därför är det viktigt att du tar hand om kärlet och är rädd om det. I ansvaret ingår till exempel tvätt av kärlen och att se till att kärlen inte blåser bort vid kraftig vind. Det är också du som ansvarar för att kärlet kan tömmas när sopbilen kommer.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig att se till att avfallet kan tömmas när sopbilen kommer. Det innebär bland annat att se till att

  • sopbilens transportväg är farbar och fri från hinder, samt snöröjd och halkfri vintertid
  • kärlen inte fylls mer än att locket kan stängas
  • kärlen inte är för tunga så att det blir uppenbara svårigheter att lyfta och tömma det
  • avfallet är väl emballerat innan det läggs i kärlen
  • soppåsarna ligger tillräckligt löst för att kunna fall ut när kärlet ska tömmas
  • framställda kärl är rättvända, det vill säga placerade med locköppningen ut mot vägen
  • kärlens lock är snöfria vid tömning

Fastfruset avfall

Under den kalla årstiden händer det att sopor fryser fast i kärlen, vilket innebär att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid hämtningstillfället. En tömning debiteras även om det finns avfall kvar i kärlet. Du som fastighetsägare behöver se till och ta loss eventuellt fastfrusna sopor för att säkra att kärlet kan tömmas vid hämtning. Bästa sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är så torra som möjligt och att kärlet är rent inuti.


Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.


Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: