Lyssna på sidan Lyssna

Så tar du hand om avfallskärlen

Som fastighetsägare är du ansvarig för dina avfallskärl. Därför är det viktigt att du tar hand om kärlen och är rädd om det. I ansvaret ingår till exempel tvätt av kärlen och att se till att kärlen inte blåser bort vid kraftig vind. Det är också du som ansvarar för att kärlen kan tömmas när sopbilen kommer.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig att se till att avfallskärlen kan tömmas när sopbilen kommer. Det innebär bland annat att se till att

  • sopbilens transportväg är farbar och fri från hinder, samt snöröjd och halkfri vintertid
  • kärlen inte fylls mer än att locket kan stängas
  • kärlen inte är för tunga så att det blir uppenbara svårigheter att lyfta och tömma det
  • avfallet är väl emballerat innan det läggs i kärlen
  • soppåsarna ligger tillräckligt löst för att kunna fall ut när kärlen ska tömmas
  • framställda kärl är rättvända, det vill säga placerade med locköppningen ut mot vägen
  • kärlens lock är snöfria vid tömning

Fastfruset avfall

Under den kalla årstiden händer det att sopor fryser fast i kärlen, vilket innebär att kärlen inte kan tömmas ordentligt vid hämtningstillfället. En tömning debiteras även om det finns avfall kvar i kärlen. Du som fastighetsägare behöver se till och ta loss eventuellt fastfrusna sopor för att säkra att kärlen kan tömmas vid hämtning. Bästa sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlen och påsarna är så torra som möjligt och att kärlen är rent inuti.


Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: