Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Gräs bland stenplattorna.

Lag om stöd och service

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, riktar sig till personer inom de så kallade personkretsarna. Det är biståndsenheten som tar emot din ansökan och beslutar om du har rätt till insatserna. Det finns inga avgifter du behöver betala för besök hos eller kontakt med LSS-handläggare eller annan personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Det är LSS-handläggaren inom biståndsenheten som bedömer om att du har rätt till insatsen. De kontrollerar att

  • du som söker stöd tillhör någon av lagens tre personkretsar
  • du har behov av det du söker om
  • du inte får samma stöd på något annat sätt
  • du behöver stödet för få en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor.

 

Personkretsar inom LSS

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) om du är missnöjd med beslutet.

Kontakta oss

Biståndsenheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: