Lyssna på sidan Lyssna

Förvaltarfrihetsbevis

I vissa fall kan myndigheter kräva att man ska lämna in ett bevis på att man inte har förvaltare. Det beviset kallas för förvaltarfrihetsbevis. Beviset kan krävas när du söker vissa tjänster eller om du ska vara ansvarig utgivare.

Du ansöker om förvaltarfrihetsbevis hos överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.  

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen, per telefon eller vid ett besök hos överförmyndaren. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer (du behöver ingen blankett).


Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Strömsunds kommun, skriver ut och postar beviset om du inte vill hämta det personligen i kommunens reception.


Skicka ansökan till:

Överförmyndaren
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Beviset är kostnadsfritt

Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbeviset utan avgift.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: