På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Bredgårdsskolan

Senaste information från Kommunen angående Covid-192020-03-18

 

Här kommer information till dig som förälder eller vårdnads-
havare med anledning av covid-19, coronavirus.

Kommunen tar löpande beslut om åtgärder för att fördröja smittspridning och upprätthålla sina samhällsviktiga verksamheter. I en kommun är det till exempel barnomsorg, skola och omsorg, leverans av dricksvatten och värme.

Våra förskolor, skolor och fritidshem är fortsatt öppna

I dagsläget finns inga planer på att stänga förskolor eller skolor. Däremot kan vi behöva anpassa verksamheten utifrån tillgång till personal. Vi följer utvecklingen dag för dag och om situationen förändras informerar vi om det.

Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om huruvida exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

Att tänka på vid besök

Vi uppmanar dig att tills vidare helt undvika besök i dessa verksamheter om du är sjuk, även om symtomen är milda. Ta allra helst kontakt med oss via telefon eller mejl.

Vad gäller för barn i förskola, skola och fritidshem?

  • Friska barn och elever är välkomna precis som vanligt, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • Obs! Barn och elever som är sjuka eller uppvisar symtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är milda. Det är mycket viktigt att alla respekterar och efterlever detta för att för-dröja smittspridning.
  • Alla barn och elever som kommer till förskola, skola eller fritidshem och är sjuka skickar vi hem igen efter kontakt med vårdnadshavare eller förälder.
  • Elever med nedsatt immunförsvar (om det är känt sedan tidigare krävs inget nytt läkarintyg) har möjlighet att efter samråd med rektor arbeta med anpassade uppgifter hemifrån.
  • För elever som rest kan det efter samråd mellan rektor och vårdnadshavare bli aktuellt med alternativa lösningar för att minska och fördröja smittspridning.
  • 15-timmarsbarn i förskola ska tills vi meddelar annat vara hemma för att minska barngrupperna då vi har mindre personal på grund av bland annat sjukskrivningar.
  • Vi vädjar till föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar hemifrån att om möjligt ha sina barn hemma. Det minskar trycket på förskolorna. Behöver du absolut en förskoleplats finns fortfarande möjlighet till det.

Håll dig informerad

Tänk på att information snabbt blir inaktuell. Håll dig uppdaterad via ansvariga myndigheters informationskanaler. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Ta del av kommunens samlade information

Vi uppdaterar sidan löpande: www.stromsund.se/coronalänk till annan webbplats

Bredgårdsskolan

Natur och kultur är viktigt för oss på Bredgårdsskolan. Vi håller delar av undervisningen i våra skogs- och naturområden och kultur i olika former är en del i skolans vardag.

Kritor i härliga färger.

Undervisning ute förekommer.

Bredgårdsskolans profilering är natur och kultur. Vi håller ofta lektioner i skogs- och naturområden i närheten av skolan.

Delaktiga elever

Eleverna delaktiga i planeringen

Tillsammans med barnen planerar vi vår utevistelse. Att skolan har en utomhuspedagogik innebär bland annat att vi genomför naturstudier och läser matematik, svenska och miljövård utomhus. Eleverna får också lära sig att göra upp eld och laga mat.

Kultur i undervisningen

Skolans kulturprofilering handlar om att vi både är konsumenter men också producenter. Vi är konsumenter när vi tar del av till exempel film, teater, författarbesök, besök på konstutställningar, musikkonserter och museum.

Producerar egen kultur

Vi är producenter när vi genomför egna sångstunder, animation, bild- och formutställningar och under arbeten med teman som dikt och prosa.

 

Vårt mål är att vi ska ta tillvara det mångkulturella samhället, samekulturen och vår hembygdshistoria.

 

Välkommen!

Jag heter Ulrika Hammar och är rektor på skolan.

 

Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela skolan. Ring innan klockan 8.00 och sedan varje dag ditt barn är sjukt.

 

Telefonnummer:
0515-77 76 14

Matsedel

Kontakta oss

Bredgårdsskolan

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 18 mars 2020