Lyssna på sidan Lyssna

Så placerar du dina mat- och restavfallskärl

Det är viktigt att du placerar dina kärl rätt, annars finns det risk för att vi inte kan tömma kärlen. Vill du ha dina kärl tömt, ställer du ut dem senast kl. 6.00 på hämtningsdagens morgon. 

Placering av soptunna mot väg med texten: minst 0,5 meter och högst 1,6 meter från vägbanan.

Förklaring, se punkt 1 (klicka för större bild).

Förklaring, se punkt 2–5 (klicka för större bild).

Kommunen tömmer inte felvända, överfulla eller för tunga kärl. Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas, kommer kärlet att bli tömt och debiterat. Dra undan kärlet om du inte önskar få det tömt, särskilt om dina avfallskärl står på en permanent uppställningsplats.

Avfallskärlens placering

Strömsunds kommun har en sidolastande hämtningsbil som tömmer kärlen med en mekanisk tömningsarm.

  • För att armen ska kunna ”greppa” kärlen ska det stå på höger sida i sopbilens färdriktning placerad med locköppningen ut mot vägen. Avståndet mellan vägkant och kärl ska vara minst 0,5 meter och högst 1,6 meter. Om kärlen placeras med längre avstånd från vägkanten kan de inte nås av sopbilens griparm.
  • Locket på kärlet ska vara stängt och fritt från snö.
  • Kärlen ska stå plant (vågrätt) och i nivå med vägen och vara placerade minst 0,5 meter från vägkant på kör-, gång- eller cykelbanor.
  • Området mellan kärlen och vägbana ska vara fritt från hinder för att det ska vara möjligt att tömma. Dessutom ska det finnas fritt utrymme bakom minst 1,5 meter och vid sidorna minst 50 centimeter.
  • Placera inte kärlen under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,5 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.

Sopbilens transportväg

För att sopbilen ska ta sig fram är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att

  • hålla sopbilens transportväg i gott skick och att den är farbar vid varje hämtningstillfälle
  • sopbilens transportväg är fri från hinder samt röja den från snö och hålla den halkfri
  • sopbilens transportväg har en fri höjd på minst 4,5 meter och erforderlig bredd på 3,5 m. I slutet av vägen ska det finnas möjlighet att vända.
  • ta bort hängande grenar som inskränker den fria höjden.
Svartvit illustration med två sopkärl och beskrivning av hur sopkärlen ska vara placerade.

Tänk på att avfallskärlen ska ha stängda lock som är fria
från snö, gångjärnen vända FRÅN vägbanan, stå på plant
underlag och placerade med minst 50 cm avstånd.

Tack för att du hjälper oss att ställa avfallskärlen rätt!

Det ska vara fritt från utskjutande tak, träd, grenar, brevlådor och parkerade bilar.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: