Lyssna på sidan Lyssna

Lägesbild segregation

Strömsund kommun har genom Resurscentrum fått medel från Delegationen mot segregation, för att ta fram en lägesbild över hur segregationen ser ut i kommunen.

Vad är segregation?

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. Segregation kan påverka ett helt samhälle. Det är inte enbart ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner.

 

Lägesbilden baseras på Statistiska centralbyråns demografiska statistikområden mellan 2008 och 2018. Statistiken beskriver fem socioekonomiska områden som kan påverka graden av segregation:

  • försörjning
  • utbildning
  • boende
  • hälsa
  • demokrati.

Läs rapporten om segregation:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-08-25 14.12

Fakta

Projekttid

200815-210430

 

Finansiering

Delegationen mot segregation


Projektledare

Elisabeth Lindholm


Projektmedarbetare

Jenniffer Bennoit

Hanna Johansson

 

Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: