Lyssna på sidan Lyssna
Grevåkerskolan

Grevåker­skolan

Välkommen till Grevåkerskolan och Hammerdals rektorsområde som ligger i den södra delen av Strömsunds kommun. Centralorten i området heter Hammerdal och ligger 3,5 mil från kommunens största ort, Strömsund.

Ingången till Grevåkerskolan.

Delar av Grevåkerskolan.

Skolans uppdrag är att utbilda, främja lärande och fostra. Detta handlar om att  överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk och kunskaper. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras arbete för barnens fostran och utveckling och vårt arbete sker därför i samarbete med hemmen. 

Vår skola

Grevåkerskolan är en F–9-skola med omkring 240 elever. Skolan ligger relativt centralt i en fin omgivning nära sjön. Den består av två fastigheter med en skolgård mellan byggnaderna.


I den ena byggnaden huserar årskurs 4–9, allmänt kallad högstadiet. Högstadiebyggnaden inrymmer även en förskoleavdelning, simhall och sporthall. I den andra byggnaden, som kallas FL-skolan, har förskoleklass, årskurs 1–3 och fritidshemmet sin verksamhet. 

Vi jobbar för din utveckling

Grevåkerskolans uppdrag är att hjälpa eleverna i deras lärande. De ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor. I samarbete med hemmet arbetar vi för att eleverna ska utvecklas och bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande personer och medborgare.

Gott bemötande och studiero

För att stödja barnen och ungdomarna i utvecklingen mot utbildningens mål arbetar vi på Grevåkerskolan för att skoltiden ska vara präglad av lärande, gott bemötande, trygghet och studiero.

Vi är rädda om varandra för att minska smittspridning

På skolan fortsätter vi att vara extra försiktiga och omtänksamma, då det utöver covid-19 vid vissa tider även förekommer andra sjukdomar som influensa och magsjuka. Håll i de goda vanorna med handtvätt. Den som har symtom ska stanna hemma. Efter magsjuka ska eleven ha ätit normalt och inte ha kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar (två dygn).

 

Skolor och fritidshem är inte allmänna platser, vill du besöka oss önskar vi att du förbokar hos rektor.

Välkommen!

Jag heter Julia Bergquist och är rektor på skolan.


Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela skolan varje dag ditt barn är sjukt. Ring helst innan dagens första lektion.

  

Telefonnummer:

0515-77 76 14

Matsedel.
Skola 24 schema.

Kontakta oss

Grevåkerskolan

Häradsvägen 33

833 41 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: