Lyssna på sidan Lyssna
Stenar på en strand

Våld och sexuella övergrepp mot barn och unga

Ibland kan det hända jobbiga saker i hemmet. Det kan vara bråk, misshandel eller att någon av föräldrarna dricker för mycket alkohol. Du kan utsättas för övergrepp av någon du känner eller någon som är helt okänd. Det kan vara extra svårt att hantera den här typen av händelser på egen hand. Du som behöver prata med någon kan vända dig till personal inom individ- och familjeomsorgen.

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Du har rätt att bestämma över din egen kropp och sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

 

Om du är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot dig, även om du själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.

Socialtjänsten kan hjälpa till

Om du misstänker att en flicka eller pojke riskerar att fara illa bör du kontakta kommunens socialtjänst. Du kan vara anonym. Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som finns för att förbättra situationen. Socialtjänsten kan också hjälpa till omedelbart i olika krissituationer.

Stödsamtal

Det finns möjlighet till enskilda stödsamtal. Den personal som du träffar berättar inte för någon annan vad du har pratat om. Framkommer det att du utsatts för ett brott kan personalen att göra en anmälan till Polisen. Du kan ringa till oss själv eller ta hjälp av någon vuxen.

Trappan – för barn som upplevt våld

Trappan-samtal är också enskilda samtal. Trappan är till för dig mellan 4 och 18 år som sett eller upplevt någon form av våld i din familj. De som arbetar med Trappan använder ett visst material och har gått en speciell utbildning för det.


Under de första träffarna lär vi känna varandra. Sedan pratar vi om hur det blir för dig när det är bråk. Det otäcka känns ofta mindre otäckt när man får prata med någon vuxen om det. De som jobbar med Trappan berättar inte för någon annan vad du har pratat om. Du kan ringa till oss själv eller ta hjälp av någon vuxen.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: