Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitetsarbete och värdegrund Fjällsjöskolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Enlighet med skollagen och diskrimineringslagen (2008:567) har Fjällsjöskolan nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen innehåller också en redogörelse över vilka av dessa åtgärder vi tänker påbörja eller genomföra under kommande år.

Är du intresserad av att läsa planen?

Planen mot kränkande behandling och diskriminering finns på skolexpeditionen, kontakta dem så får du ett exemplar!

Kontakta oss

Fjällsjöskolan

Läkarvägen 22

883 72 Backe

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: