Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Så arbetar vi med barn­konventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att kommunen ska följa den. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter speciellt för barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet. Som kommun är det viktigt att vi följer konventionen.

Fyra viktiga huvudprinciper

Barnkonventionen har sammanlagt 54 artiklar, fyra av dem räknas som huvudprinciper.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
  • Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.

Varför behöver barnkonventionen bli lag?

I Sverige har vi redan många lagar som stöd för barns rätt till utbildning, skydd och trygghet. När barn är med i samtalet kan vuxna ibland prata om andra saker än vad som är viktigt för att göra det bra för barnet. Barn och ungdomar är inte myndiga och har därför inte samma möjlighet att påverka samhället i stort.

Vad innebär barnkonventionen för Strömsunds kommun?

I Strömsunds kommun ska alla verksamheter beakta barnkonventionen och barns bästa i sitt arbete. Det innebär att barnkonventionen ska vara vägledande så att beslut och verksamheter utformas för barns bästa.

Barns behov i centrum

Det finns mycket i svenska regler och lagar som redan följer reglerna i barnkonventionen. Bland annat finns ett speciellt arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård som kallas BBIC, barns behov i centrum. Syftet är bland annat att stärka varje barns delaktighet och inflytande. Den som utreder ska utgå från barnets rättigheter och ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation. Man ska också ta med om barnet eller ungdomen kommit med egna förslag på vilket stöd som behövs.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: