Lyssna på sidan Lyssna
Skylt handikapparkering.

Parkerings­tillstånd

Parkeringstillstånd är till för att underlätta parkeringen för dig som är funktionsnedsatt och har stora svårigheter att förflytta dig till och från ditt fordon. Tillståndet gäller dock inte dig som bara har en tillfällig funktionsnedsättning.

Vart gäller tillståndet?

Parkeringstillståndet gäller, förutom i Sverige, även i övriga EU-länder samt Norge, Island och Lichtenstein. Tillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Det ger också förlängda parkeringstider och i vissa fall rätt att parkera där parkering är förbjuden.

Vem kan få parkeringstillstånd?

En person som är gravt funktionsnedsatt och har svårigheter att förflytta sig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. Bedömningen av funktionsnedsättningen ska grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är funktionshindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialkompetens.

Parkeringstillståndet ger dig rätt att parkera:

 • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten under kortare än tre timmar.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
 • På parkeringsplatser reserverade för funktionsnedsatta under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst tre timmar på gågata.

Här får du inte parkera

Du får inte parkera i exempelvis vändzoner, taxizoner och på lastplatser. Du ska placera parkeringstillståndet väl synligt i framrutan. Det ska gå att läsa utifrån när det används.

Giltighet

Tillståndet är personligt och du får bara använda tillståndet när du själv kör egen bil eller åker med någon annans bil. Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år. Om parkeringstillståndet missbrukas kan det återkallas.

Så går utredningen till

 • Kommunens handläggare bedömer ansökan.
 • Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd innebär tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Ansök om parkeringstillstånd via vår e-tjänst

Du ansöker om parkeringstillstånd via vår e-tjänst eller kontakta handläggare för tillgänglighets- och trafikfrågor, se Kontakta oss-rutan.

Förlorat eller stulet parke­rings­tillstånd?

Om du förlorat eller fått ditt parkerings­tillstånd stulet ska du göra en polisanmälan och meddela kommunen. Då spärrar vi kortet och utfärdar ett nytt.

Upp­hittat parke­rings­tillstånd?

Om du hittat ett parkerings­tillstånd ska du lämna det till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Emelie Bergman
  Handläggare Tillgänglighets- och trafikfrågor
  0670-164 94

Senast ändrad/granskad: