Lyssna på sidan Lyssna
Blanketter, miniräknare på bord

Årsräkning, sluträkning

Före den 1 mars varje år ska alla ställföreträdare lämna in en årsräkning till Överförmyndaren. Det innebär att du ska redovisa alla faktiska inkomster och utgifter från den 1 januari till 31 december. Om du blivit förordnad under året ska du redovisa från och med förordnandedatumet till 31 december.

I samband med att du lämnar in årsräkningen, kan du ansöka om arvode. Huvudregel är att huvudmannen ska stå för arvodet. Även om du inte tänker ansöka om arvode ska du lämna in redogörelsen. Kontantprincipen gäller, det vill säga du ska endast redovisa faktiska inkomster och utgifter under perioden.

Bifoga kvitton och underteckna

  • Du ska bifoga samtliga kvitton, fakturor, kvittenser, girokopior, specificerade kontoutdrag, kontrolluppgifter, slutskattebesked, kontoutdrag från skattekonto, årsbesked från banken mm rörande huvudmannens ekonomi, till årsräkningen.
  • Du ska fylla i årsräkningen med bläck, samt underteckna på heder och samvete.
  • Om uppdraget är avslutat eller ett byte av ställföreträdare har gjorts, ska en sluträkning lämnas in. Samma redovisningspriciper som vid inlämning årsräkning gäller då.
  • Har du frågor angående upprättande av årsräkning/sluträkning är du alltid välkommen att höra av dig!

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: