Lyssna på sidan Lyssna
farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är skadligt för hälsan och miljön eftersom det bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Det innebär att giftiga ämnen som sprids i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Därför är det viktigt att du lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen (ÅVC).

Vad anses som farligt avfall?

Det kan vara målarfärg, lacker, oljor, mobiltelefoner, batterier, elektriska eller batteridrivna leksaker, el-avfall, lösningsmedel och medel mot ogräsbekämpning. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt hälsofarliga.

Hantera farligt avfall på rätt sätt

Dessutom kan ämnen med miljöfarliga egenskaper orsaka skador i miljön lång tid framöver. Därför ska du hantera och förvara dem på rätt sätt. När de är förbrukade måste de också tas om hand så att de farliga ämnena kan fasas ut ur kretsloppet.


Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Lämna in det på ÅVC som farligt avfall om du är osäker på hur du ska hantera avfallet. Det är bättre än att lägga det i soppåsen.

 

Tomma förpackningar kan du i regel sortera som en förpackning. Sprejburkar kan vara svåra att tömma – lämna dem då som farligt avfall.

Företag och farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Undantag är oljeavfall, elavfall och batterier.

För övrigt farligt avfall måste du som företagare ordna med en transportör.

Nya regler vid hantering av avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Läs mer om avfallsregister för farligt avfall

Varje insamlat gram spelar roll!

Lämna ditt farliga avfall till kommunens återvinnings­centraler (ÅVC) så vet du att det tas omhand på rätt sätt.

Kommunens ÅVC

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: