Lyssna på sidan Lyssna

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken, även kallad närvårdsnämnden, är en gemensam nämnd grundad på ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun. Syftet är att styra vården i Frostvikens församling. Samarbetsavtalet omfattar primärvård och ambulanssjukvård i området.

 Verksamheten omfattar

 • hälsocentral
 • ambulansverksamhet
 • det särskilda boendet Levinsgården
 • trygghetsboendet Forsgården
 • fotvård
 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • att verkställa beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Uppdragen roterar

Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen utser vardera tre ledamöter och tre ersättare.

 

Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan kommunen och regionen, detta följer mandatperioden. Olika huvudmän har posten som ordförande och vice ordförande.

 

Nämnden är ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Ordförande

David Adervall (S)

073-063 21 81

Vice ordförande

Marie-Louise Oscarsson (C)


Fakta

Gemensam nämnd för närvård Frostviken har sex ledamöter och sex ersättare.


Sekreterare

Eva Lif

0670-163 17

Kontakta oss

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Eva Lif
  Nämndsekreterare
  0670-163 17

Senast ändrad/granskad: