Lyssna på sidan Lyssna

Avfalls­register för farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Sedan hösten 2020 har alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall en utökad skyldighet att föra anteckningar och rapportera till ett nationellt avfallsregister. Den som är sen med rapportering riskerar från och med 1 januari 2022 en miljösanktionsavgift.

Reglerna om avfallsregistret kom till för att Sverige behövde få en bättre kontroll på det farliga avfallet. Farligt avfall som inte omhändertas på rätt sätt kan innebära risker för både människors hälsa och miljö.

Miljösanktionsavgift från 1 januari 2022

Den 1 januari 2022 införs en skärpning av kraven då den som är för sen med sin rapportering till avfallsregistret riskerar en miljösanktionsavgift.

Vem ska anteckna och rapportera?

Alla som producerar farligt avfall i samband med en yrkesmässig verksamhet, ska föra anteckningar och rapportera till Naturvårdsverket. Det gäller till exempel företag där det uppstår spillolja, färgavfall eller kasserade lysrör.

Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag anteckna och rapportera?

Innan du gör något med avfallet, till exempel lämnar det vidare till en transportör, ska du göra en anteckning. Senast två arbetsdagar efter det att du har gjort anteckningen ska du rapportera in händelsen till avfallsregistret.

Du ska anteckna uppgifter om

  • var avfallet producerats
  • datum för borttransport
  • transportsätt
  • vem som ska transportera bort avfallet
  • avfallets vikt i kilogram
  • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: