Lyssna på sidan Lyssna

Leaderområdet 3sam

Kommunerna Strömsund och Ragunda ingår i Leaderområdet 3sam. Leader 3sam är en ideell förening som kan medfinansiera satsningar som bygger på samverkan mellan olika aktörer i området, utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Leader 3sam arbetar för lokalt ledd utveckling i kommunerna Strömsund och Ragunda. Den idella föreningen arbetar med att stötta innovativa lösningar på landsbygdens utmaningar. Under programperioden 2014–2020 har föreningen 34 miljoner kronor att satsa på projekt som överensstämmer med utvecklingsstrategin.

Kommuner med mycket gemensamt

Strömsund och Ragunda har mycket gemensamt. Avgränsningen av 3samområdet bygger på många kriterier, till exempel:

  • Historiska band och samarbeten.
  • Stor ytvidd.
  • Gles befolkning.
  • Stor andel boende utanför tätort.
  • Besvärande befolkningsutveckling och struktur.
  • Stor andel företagare.
  • Stark småbrukartradition

Leader 3sam är medfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Fakta

Verksamhetsledare

Sören Oskarsson soren@3sam.eu

070-360 60 23


Projektsamordnare

Annakarin Olsson annakarin@3sam.eu

070-550 82 66

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: