Lyssna på sidan Lyssna

Fiberutbyggnad 2024

Kommunen äger ett stadsnät som fortsätter att byggas ut i den takt som det finns investeringsutrymme. Det finns även lokala fiberföreningar och privata aktörer som bygger ut fibernät runt om i kommunen, via länkarna här på sidan kan du hitta kontaktuppgifter eller söka på din adress och se om du kan beställa en fiberanslutning

Investeringsram 2024

Kommunens investeringsram för bredband är 2 miljoner kronor, den kommer att användas för att finansiera efteranslutningar i redan utbyggda områden. Utbyggnaden genomförs i samverkan med det kommunägda bolaget Servanet. Under året kommer även beviljade områden för PTS bredbandsstöd att beredas för planerad utbyggnad 2025 och 2026.


Kommunfullmäktige har beslutat om en utökad investeringsram på 2,8 miljoner kronor (KF 2024-02-28, § 9) för att fiberansluta master. Det är en investering som gör det möjligt för nätbolaget att uppgradera och bygga ut mobilnätet för mer täckning och kapacitet.

Fakta

Kommunens fiberutbyggnad startade 2015. Enligt senast publicerade statistik från Post- och telestyrelsens mätning hösten 2022 hade 71 procent av hushållen i Strömsunds kommun tillgång till bredband på 1 Gbit/s i sin absoluta närhet.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: