Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Fiberutbyggnad 2022

Kommunens fiberutbyggnad fortsätter i samverkan med det kommunägda bolaget ServaNet. Det finns även andra aktörer som har eller planerar att bygga ut fibernät i kommunen. Via länkarna här på sidan kan du söka på din adress för att se om du kan beställa en fiberanslutning.

Investeringsram 2022

Under 2022 är kommunens inriktning att genomföra:

  • Fiberutbyggnad i Lövberga
  • Förtätningar i redan utbyggda områden
  • Slutföra projekt som påbörjades 2021

Kommunen tar omtag i utbyggnaden av bredband i Rossön

Utbyggnaden av bredband i Rossön påbörjades under 2021. Tyvärr har inte utbyggnaden fortskridit som planerat och i slutet av augusti beslutade kommunstyrelsen att häva avtalet med entreprenören som skulle genomföra projektet. Nu tar kommunen ett omtag med målsättningen att så snabbt som möjligt ansluta Rossöborna och färdigställa nätet under nästa grävsäsong (2023). Servanet har fått i uppdrag att ta fram en plan för projektets slutförande.

Fakta

Kommunens fiberutbyggnad startade 2015. Enligt senast publicerade statistik från PTS Bredbandskarta (hösten 2021) hade 65 procent av invånarna i Strömsunds kommun tillgång till, eller nära tillgång till, fiber.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: