Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Fiberutbyggnad 2023

Kommunen äger ett eget stadsnät som fortsätter att byggas ut i den takt som det finns investeringsutrymme. Det finns även lokala fiberföreningar och privata aktörer som bygger ut fibernät i kommunen, via länkarna här på sidan kan du hitta kontaktuppgifter eller söka på din adress och se om du kan beställa en fiberanslutning

Investeringsram 2023

Kommunens investeringsram för bredband är 2 miljoner kronor och utbyggnaden sker i samverkan med det kommunägda bolaget Servanet. I år prioriteras utbyggnad i följande områden:

  • Söder om Gäddede
  • Lövberga
  • Rossön, färdigställa påbörjad utbyggnad
  • Efteranslutningar i redan utbyggda områden

Fakta

Kommunens fiberutbyggnad startade 2015. Enligt senast publicerade statistik från Post- och telestyrelsens mätning hösten 2022 hade 71 procent av hushållen i Strömsunds kommun tillgång till bredband på 1 Gbit/s i sin absoluta närhet.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: