Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Skolpeng

Skolpeng är ett kommunalt bidrag som kommunen betalar ut till enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

 

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.

 

Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen ska även betala tilläggsbelopp för elever i grundskola och grundsärskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Rätten till bidrag reglerat i lagen

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37 §, skollagen (2010:800). Bidraget bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.

Bidraget bestäms per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

 

Skolpeng till grundskolan 2022

Bidragstyp

Förskoleklass, kronor

Åk 1–3, kronor

Grundbelopp

55.744

61.077

Administration (3%)

1.893

2.279

Mervärdesskatt (6%)

3.900

4.694

Lokaler

7.362

14.875

Summa

68.905

82.924


Bidragstyp

Åk 4–6, kronor

Åk 7–9, kronor

Grundbelopp

69.129

104.154

Administration (3%)

2.520

4.512

Mervärdesskatt (6%)

5.192

9.294

Lokaler

14.881

46.232

Summa

91.721

164.192


Pengar.

Så räknar vi ut skolpengen

Skolpeng är inte en på förhand bestämd summa.

 

Vi räknar ut hur mycket förskoleklass, grundskola och grundsärskola kostar per barn i den egna verksamheten och betalar sedan ut samma summa till andra aktörer som driver verksamhet inom kommungränsen.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Hans Olof Carlsson
    Biträdande chef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, kvalitetsutvecklare
    0670-161 47

Senast ändrad/granskad: