På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Skolpeng

Skolpeng är ett kommunalt bidrag som kommunen betalar ut till enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

 

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.

 

Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen ska även betala tilläggsbelopp för elever i grundskola och grundsärskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Rätten till bidrag reglerat i lagen

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37 §, skollagen (2010:800). Bidraget bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.

Bidraget bestäms per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

 

Skolpeng till grundskolan 2019

Bidragstyp

Förskoleklass, kronor

Åk 1–3, kronor

Grundbelopp

49.537

57.848

Administration (3%)

1.544

2.180

Mervärdesskatt (6%)

3.181

4.491

Lokaler

1.940

14.820

Summa

56.202

79.339


Bidragstyp

Åk 4–6, kronor

Åk 7–9, kronor

Grundbelopp

65.888

97.719

Administration (3%)

2.421

3.894

Mervärdesskatt (6%)

4.988

8.021

Lokaler

14.820

32.077

Summa

88.117

141.711


Pengar.

Så räknar vi ut skolpengen

Skolpeng är inte en på förhand bestämd summa.

 

Vi räknar ut hur mycket förskoleklass, grundskola och grundsärskola kostar per barn i den egna verksamheten och betalar sedan ut samma summa till andra aktörer som driver verksamhet inom kommungränsen.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 9 januari 2020