Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Skolpeng

Skolpeng är ett kommunalt bidrag som kommunen betalar ut till enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

 

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.

 

Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen ska även betala tilläggsbelopp för elever i grundskola och grundsärskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Rätten till bidrag reglerat i lagen

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37 §, skollagen (2010:800). Bidraget bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.

Bidraget bestäms per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

 

Skolpeng till grundskolan 2023

Bidragstyp

Förskoleklass, kronor

Åk 1–3, kronor

Grundbelopp

70.071

73.693

Administration (3%)

2.522

2.690

Mervärdesskatt (6%)

5.196

5.541

Lokaler

14.008

15.966

Summa

91.797

97.890


Bidragstyp

Åk 4–6, kronor

Åk 7–9, kronor

Grundbelopp

77.800

99.252

Administration (3%)

2.814

4.201

Mervärdesskatt (6%)

5.796

8.654

Lokaler

15.993

40.780

Summa

102.403

152.887


Pengar.

Så räknar vi ut skolpengen

Skolpeng är inte en på förhand bestämd summa.

 

Vi räknar ut hur mycket förskoleklass, grundskola och grundsärskola kostar per barn i den egna verksamheten och betalar sedan ut samma summa till andra aktörer som driver verksamhet inom kommungränsen.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Hans Olof Carlsson
    Biträdande chef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, kvalitetsutvecklare
    0670-161 47

Senast ändrad/granskad: