Lyssna på sidan Lyssna

Kommundirektörens krönika 2024

När jag började arbeta på mitt första jobb på kommunen 1989 var vi runt 16 000 invånare. Jag var ansvarig för budgetarbetet och vi var bekymrade för hur vi skulle klara att driva välfärden kommande år med så få invånare. Idag är vi än färre.

Vi ska trivas och må gott – oavsett antal

Man brukar säga att den urbana normen präglar utvecklingen. Mindre glesbygdskommuner minskar och större städer och universitetsstäder växer. Vi ser att det är lika i Europa, USA med flera länder.

Olika storlek

Storleken på Sveriges kommuner varierar mellan drygt 2.000 invånare och nära en miljon invånare, men vi har alla samma uppdrag. 55 procent av Sveriges kommuner har en minskande befolkning.


Det har skett flera historiska kommunsammanslagningar. Nu utreds nya reformer som vi inte vet vad de leder till. Idag är det en snabb samhällsförändring inom så många områden. Det finns inget likhetstecken mellan stor kommun och att allt fungerar bättre.

Det sker snabb utveckling inom många områden.


Strömsund har varit generös inom vissa områden utifrån tanken att det ska gagna våra invånare. Ju tuffare det är ekonomiskt, ju tydligare fokus krävs på det som kallas för kommunens kärnverksamheter: skola, vård och omsorg. Det är välfärd vi ska leverera och det omfattar förstås även andra områden.

Vi arbetar med anpassning

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Den omtanke de har och den kreativitet de visar är avgörande. Området ledarskap och medarbetarskap är inte fredat från där vi måste tänka nytt. Alla verksamheter arbetar med att anpassa sig till 2024. Vad krävs av oss nu? Vad kan vi göra annorlunda för bättre effekt? Kan vi utmana den urbana normen?

Skolbänk i klassrum.

Skola, vård och omsorg är kommunens kärnverksamheter.


Den verksamhet och service som vi erbjuder ska vara av god kvalitet. Det ska erbjudas kvalitativa utbildningar för alla åldrar. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för våra företagare. Våra invånare ska kunna nå oss på olika sätt, och dygnet runt via e-tjänster. Även om vi inte ökar i befolkningen ska vi som bor här kunna trivas och må gott.

Anneli Svensson

Kommundirektör

Fakta

Kommunalmanackan skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige. Vi delar även ut den i olika sammanhang.

Vad vill du att vi ska lyfta fram lite extra? Tipsa oss!

Kanske har du något att lyfta fram som du är stolt över eller som du tycker borde få extra uppmärksamhet?

Tipsa Heja Strömsund:
info@hejastromsund.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: