Lyssna på sidan Lyssna

Varje kilowattimme räknas

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd och prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning – små insatser kan göra stor skillnad! Här finns information om kommunens arbete med energifrågan och tips om hur du kan bidra.

Omvärldsfaktorer, som kriget i Ukraina, har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt.

Vi ser över elförbrukningen

Hösten 2022 gav regeringen ett uppdrag till statliga myndigheter om att minska elförbrukningen och Strömsunds kommun har inlett arbetet med att ta fram förslag för att minska energiförbrukningen. Parallellt med myndigheternas arbete kan du bidra genom små men viktiga insatser.

Här är några saker du kan göra

Varje liten förändring gör skillnad i det stora hela. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet.

  • Använd el vid rätt tid på dygnet. Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta vårt gemensamma elsystem.
  • Sänk värmen inomhus. Detta gäller speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
  • Stäng av apparater och släck lamporna. Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
  • Täta ditt hus. Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.
  • Tänk efter vad du använder el till. Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Energispartips på Energimyndighetens webbplats

Fler tips om hur du kan spara el finns på Energimyndighetens webbplats och i deras kampanj ”Varje kilowattimme (kWh) räknas”.

Till energispartips på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gratis energi- och klimatrådgivning

Behöver du tips kring hur du kan minska elförbrukningen utifrån dina förutsättningar? Då kan du vända dig till Energi- och klimatrådgivningen. De ger opartiska råd och hjälper privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag. 

Till energi- och klimatrådgivning i Jämtlands län

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: