Lyssna på sidan Lyssna

Frivilliga hjälp- och stödorga­nisationer

Civilförsvarsförbundet Strömsund

Kontaktperson: Ulla Jönsson
Pålgård 140
844 91 Hammarstrand
070-579 06 26
Mejl: ull.jonsson@outlook.com

Rädda barnens lokalavd Hammerdal

Kontaktperson: Anita Löfgren
Åsgatan 3
833 41 Hammerdal

070-544 94 43

Webbplats: Rädda barnens lokalavdelning Länk till annan webbplats.
Mejl: anitalofgren.hammerdal@gmail.com

Röda korset Strömsund

Kontaktperson: Inger Tåqvist
Storgatan 10
833 35 Strömsund
0670-104 02
Mejl: stromsund@redcross.se

Strömsunds Demensförening (anhörigförening, även för icke dementa)

Kontaktperson: Inger Tåqvist
Täxan 345
833 93 Strömsund
070-617 20 10
Mejl: taqvist2@gmail.com

Ström-Hammerdals bilkår

Kontaktperson: Anita Löfgren
Åsgatan 3
833 41 Hammerdal
070-544 94 43

Webbplats: Ström-Hammerdals Bilkår Länk till annan webbplats.

Mejl: anita.lofgren.hammerdal@gmail.com


Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: