Lyssna på sidan Lyssna

Ansök eller säg upp förskoleplats

Här finns information för att ansöka om plats, ändra schema eller säga upp plats för ditt barn i förskolan.

Förskola på webben

Förskola på webben är en e-tjänst där du ansöker om förskoleplats, ändra schema eller säga upp plats för ditt barn i förskolan.  Ansökan om förskoleplats gör du senast fyra månader innan du har behov av plats, önskat datum ska vara inklusive två veckors inskolning. Om det finns två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. Strömsunds kommun har förskolor för barn mellan ett och fem år. Kommunen erbjuder även barnomsorg på kvällar och helger.

Förskola och fritidshem på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnomsorg kvällar, nätter och helger

Kommunen erbjuder även barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Du gör ansökan på en speciell blankett.

Blankett: Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schema

Ladda ner Appen Edlevo (TietoEVRY) och logga in med mobilt Bank ID.
Här kan du bland annat ändra kontaktuppgifter och lägga in schema.


Vid förändring av omsorgsbehovet ska du lägga in ett nytt schema i Edlevo. Det är viktigt att ni följer de scheman ni lämnat, så att verksamheterna kan planera på ett bra sätt.

Uppsägning av plats

Då du inte längre har behov av förskoleplats säger du upp platsen via kommunens e-tjänst.

Tänk på!

Eftersom kommunen inte tillämpar någon uppsägningstid är det extra viktigt att du gör uppsägningen i god tid.

Barnen gör mer än bara leker på förskolan.

  • Ansök om barnomsorg senast fyra månader innan du behöver platsen, önskat datum ska vara inklusive två veckors inskolning.
  • Ställ din fråga om e-tjänsten till Deanne Edin (kontaktuppgifter hittar du i Kontakta oss-rutan.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: