Lyssna på sidan Lyssna
Vy över Kyrktåsjö skola en vinterdag.

Kyrktåsjö skola

Kyrktåsjö skola är en liten och gemytlig skola i byn Kyrktåsjö som ligger cirka två mil väster om Hoting. Här går drygt 30 elever upp till årskurs sex. Eftersom också fritidshemmet och förskolan ligger i samma lokaler bidrar det till en härlig gemenskap.

På Kyrktåsjö skola går elever från förskoleklass till årskurs sex. Totalt finns drygt 30 barn på skolan.


Vårt uppdrag är att hjälpa eleverna i deras lärande. Hos oss ska de få möjlighet att hämta in och utveckla kunskaper och värden. I samarbete med hemmen ska vi främja den personliga utvecklingen så att eleverna blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande personer och medborgare.

Arbetar ofta åldersöverskridande

Skolan, fritidshemmet och förskolan Barnlyan ligger i lokaler som ägs av Tåsjöbergets fritidsanläggningar ekonomisk förening. Närheten mellan de olika verksamheterna ser vi som en stor fördel. Det innebär att vi får möjlighet att arbeta åldersöverskridande.

Gemensamma aktiviteter

Då och då har vi gemensamma aktiviteter, till exempel pimpling på Tåsjön eller fiskedag vid hembygdsgården. Det bidrar till att stämningen blir väldigt familjär och ”alla känner alla”. Hos oss blir steget mellan förskolan och skolan inte så stort eftersom barnen redan känner till skolverksamheten och lärarna.

Fortbildning och planering

Personal från förskoleklass till och med årskurs 9 har regelbundna träffar i rektorsområdet där vi fortbildar oss, planerar och utvärderar tillsammans. Genom det skapar vi ett gott samarbete och alla blir medvetna om att våra insatser på olika utvecklingsnivåer är lika viktiga för elevens totala lärande.

Vi är rädda om varandra för att minska smittspridning

På skolan fortsätter vi att vara extra försiktiga och omtänksamma, då det utöver covid-19 vid vissa tider även förekommer andra sjukdomar som influensa och magsjuka. Håll i de goda vanorna med handtvätt. Den som har symtom ska stanna hemma. Efter magsjuka ska eleven ha ätit normalt och inte ha kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar (två dygn).

 

Skolor och fritidshem är inte allmänna platser, vill du besöka oss önskar vi att du förbokar hos rektor.

Victoria Tjernlund, rektor Centralskolan och Kyrktåsjö skola.

Välkommen!

Jag heter Victoria Tjernlund och är rektor på skolan.


Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela skolan. Ring helst innan dagens första lektion och varje dag ditt barn är sjukt.

 

Telefonnummer:

0515-77 76 14

Matsedel.

Kontakta oss

Kyrktåsjö skola

Backvägen 20

833 59 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: