Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Ritning av hus

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Då prövar nämnden om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

I förhandsbeskedet behandlar nämnden i första hand frågan om de kan tillåta en viss åtgärd på en viss plats. Syftet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan du lägger ned kostnader på byggnadsprojektering och ritningar. Lantmäteriet kräver oftast ett positivt förhandsbesked innan de bildar nya fastigheter. Avgiften för förhandsbeskedet debiterar vi dig enligt kommunens fastställda taxa.

Beskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet från miljö- och byggnämnden gäller under två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.


Observera att du inte får börja åtgärden innan ansökan om bygglov och startbesked är beviljad.

Relaterad information

E-tjänst: Ansökan om förhandsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter och taxor

E-faktura och autogiro

Anmäl dig för E-faktura till Strömsunds kommun via din Internetbank, eller Autogiro via www.stromsund.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta förenklar för dig och hjälper miljön.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: