Lyssna på sidan Lyssna
Ensam leksak

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor kvar i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnen trygghet och säkerhet.

Skälen till att barn kan behöva bo i ett familjehem varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. Det kan handla om att föräldern är sjuk, missbrukar eller har fysiska, psykiska eller sociala problem som gör att barnen blir lidande.


I andra fall beror det mer på flickans eller pojkens eget beteende och att föräldrarna inte klarar av att hantera situationer som uppstår. Det kan vara svårigheter i skolan, relationsproblem hemma eller att barnet utsätter sig för olika risker. De flesta barn och ungdomar är placerade i familjehem med samtycke från föräldrarna. 

Familjehemscentrum i Jämtlands län

I Jämtlands län har de flesta kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). De rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem. Kommunerna i Jämtlands län vänder sig till Familjehemscentrum när de behöver ett familjehem till ett barn/ungdom.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: