Lyssna på sidan Lyssna

Egen­kontroll

Syftet med egenkontroll är att du som livsmedelsföretagare ska ha kunskap och kontroll över din livsmedelsverksamhet. Målsättningen är att de livsmedel ditt företaget hanterar är säkra för konsumenterna.

Det finns ett antal grundförutsättningar för säker livsmedelshantering. En är att skapa bra rutiner. Genom att utbilda personalen inom ett antal viktiga områden och sedan tillämpa kunskaperna i praktiken skapar du som livsmedelsföretagare en bra livsmedelshygienisk grund att bygga vidare på.


Exempel på bra utbildningsområden för personalen:

  • Livsmedelshygien
  • Personalhygien
  • Vatten
  • Skadedjursbekämpning
  • Rengöring
  • Underhåll av lokaler
  • Inredning och utrustning
  • Temperaturkontroller
  • Mottagningskontroll
  • Avfallshantering

System för egenkontroll

Alla livsmedelsföretag ska ha ett system för egenkontroll. Dessa kontrollerar miljö- och hälsoskyddsinspektörerna vid sina inspektioner men också att systemet för egenkontroll är anpassat till verksamheten.

Rutiner för kontroll är viktigt.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: