Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Personal Fjällsjöskolan

Mejl till personalen

Om du vill kontakta någon i personalen via mejl är adressen fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal

Namn

Titel

Susanne Sjödin

Rektor

Sara Olofsson

Skoladministratör

Susanne Johansson

Lärare förskoleklass

Ulrica Sjödin

Klassresurs, fritidspersonal, lärare ID klass 3, MA klass 3, NO klass 3, MU klass 1 & 3

Camilla Mattsson

Fritidspersonal, lärare ID klass 1

Jenny Lidén

Lärare och mentor klass 2, SL klass 3-9

Sara Johansson

Lärare och mentor klass 2, lärare MA klass 1, SV klass 1

Karolina Jönsson

Lärare och mentor klass 1

Eskil Ehnberg

Lärare ENG klass 4-6, TK klass 7-9, FY klass 7-9

Roger Häggmark

Lärare och mentor klass 5-6, MA klass 4-6, NO klass 6, SO klass 5-6, TK 4-6

Viktoria Trewe

Lärare och mentor klass 4, ID klass 7-9, SV klass 4-6, SO 4, NO 4-5

Sonny Blom

Lärare MU klass 4-9

Tord Blom

Lärare SL klass 3-9

Kati Petukhov

Lärare TY klass 6-9, modersmål

Anna-Karin Jönsson

Fritidspersonal

Pernilla Olofsson

Elevassistent, fritidspersonal

Lena Andersson

Mentor klass 9, förstelärare, lärare SV klass 7-9, ENG klass 7–9

Kenny Dufvenberg

Mentor klass 7, lärare ENG klass 4-6, BILD klass 4-9, SO klass 7-9

Julia Wijk

Mentor klass 8, lärare KE klass 7–9, BI klass 7-8, MA klass 7-9

Linn Andersson

Specialpedagog och speciallärare F-9

Yvonne Eriksson

Skolresurs

Katarina Eriksson

Fritidspersonal

Carina Näslund

Fritidspersonal, klassresurs

Kai Johansson

Elevassistent, fritidspersonal, lärare MA klass 7-9

Erika Jakobsson

Klassresurs, lärare HKK 6-9

Susanne Guldbrandsson

Lärare förskoleklass, fritidspersonal

Mikael Larsson

Fritidspersonal, skolresurs, lärare ID klass 4-6

Åsa Överby Lagerstedt

Fritidspersonal, klassresurs

Kerstin Frestadius

Skolsköterska

Lina Larsson

Skolkurator

Björn Benz

Skolpsykolog

Marie Eriksson

Studie- och yrkesvägledare, Prao

Alice Göransson

Kulturskolan

Sven-Gösta Näslund

Kulturskolan

Johan Näslund

Kulturskolan

Nils Svensson

IT-tekniker

Marie Karlsson

Lokalvårdare, Fjällsjöskolan F–6

Kim Berggren

Lokalvårdare, städtekniker, Fjällsjöskolan 7–9

Marika Nilsson

Lokalvårdare, Fjällsjöskolan F-6

Bengt-Göran Östman

Vaktmästare

Christer Berggren

Vaktmästare


Kontakta oss

Fjällsjöskolan

Läkarvägen 22

883 72 Backe

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: