Lyssna på sidan Lyssna

Personal Fjällsjöskolan

Mejl till personalen

Om du vill kontakta någon i personalen via mejl är adressen fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal

Namn

Titel

Susanne Sjödin

Rektor, lärare KE klass 7–9, BI klass 7-9

Sara Olofsson

Skoladministratör

Susanne Johansson

Lärare förskoleklass

Ulrica Sjödin

Klassresurs, fritidspersonal, lärare ID klass 3, MA klass 3, NO klass 3, MU klass 1 & 3

Camilla Mattsson

Fritidspersonal, lärare ID klass 1

Jenny Lidén

Lärare och mentor klass 2, SL klass 3-9

Sara Johansson

Lärare och mentor klass 2, lärare MA klass 1, SV klass 1

Karolina Jönsson

Lärare och mentor klass 1

Anja Gottfridsson

Lärare klass 1

Eskil Ehnberg

Mentor klass 8,Lärare ENG klass 4-6, TK klass 7-9, FY klass 7-9

Roger Häggmark

Lärare och mentor klass 5-6, MA klass 4-6, NO klass 6, SO klass 5-6, TK 4-6

Viktoria Trewe

Lärare och mentor klass 4, ID klass 7-9, SV klass 4-6, SO 4, NO 4-5

Börje Bruman

Lärare MU klass 4-8

Tord Blom

Lärare SL klass 3-9

Kati Petukhov

Lärare TY klass 6-9, modersmål

Anna-Karin Jönsson

Fritidspersonal

Pernilla Olofsson

Elevassistent, fritidspersonal

Lena Andersson

Mentor klass 9, förstelärare, lärare SV klass 7-9, ENG klass 7–9

Kenny Dufvenberg

Mentor klass 7, lärare ENG klass 4-6, BILD klass 4-9, SO klass 7-9, MU klass 9

Linn Andersson

Specialpedagog och speciallärare F-9

Yvonne Eriksson

Skolresurs

Katarina Eriksson

Fritidspersonal

Carina Näslund

Fritidspersonal, klassresurs

Kai Johansson

Elevassistent, fritidspersonal, lärare MA klass 7-9

Erika Jakobsson

Klassresurs, lärare HKK 6-9

Susanne Guldbrandsson

Lärare förskoleklass, fritidspersonal

Mikael Larsson

Fritidspersonal, skolresurs, lärare ID klass 4-6

Åsa Överby Lagerstedt

Fritidspersonal, klassresurs

Kerstin Frestadius

Skolsköterska

Emma Hammarsten Yder

Skolkurator

Björn Benz

Skolpsykolog

Marie Eriksson

Studie- och yrkesvägledare, Prao

Gunilla Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Alice Göransson

Kulturskolan

Sven-Gösta Näslund

Kulturskolan

Radmila Soloveva

Kulturskolan

Johan Näslund

Kulturskolan

Nils Svensson

IT-tekniker

Marie Karlsson

Lokalvårdare, Fjällsjöskolan F–6

Kim Berggren

Lokalvårdare, städtekniker, Fjällsjöskolan 7–9

Marika Nilsson

Lokalvårdare, Fjällsjöskolan F-6

Bengt-Göran Östman

Vaktmästare

Christer Berggren

Vaktmästare


Kontakta oss

Fjällsjöskolan

Läkarvägen 22

883 72 Backe

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: