Lyssna på sidan Lyssna

Eget vatten

Du som bor utanför tätort har antagligen egen vattentäkt. Har du eget vatten ansvarar du själv för vattenkvaliteten och skötseln av brunnen.

Vattentäkten kan vara en grävd eller borrad brunn. Vattentäkten kan också vara en ytvattentäkt, det vill säga ett vattenintag i en sjö eller vattendrag. Oavsett typ av vattentäkt är skötsel och underhåll av anläggningen viktigt. På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om små vattentäkter.

Kontrollera ditt vatten!

Det är lämpligt att du som brunnsägare tar prov på vattnet minst vart tredje år, oftare om flera fastigheter är anslutna till brunnen eller om små barn dricker av vattnet. Livsmedelsverket har råd och anvisningar som är bra att ta del av. Där finns bland annat riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. De har också en faktaskrift riktat till dig som har en vattenbrunn för privat bruk med information om ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder. Länk finns under relaterad information.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: