Lyssna på sidan Lyssna

Avveckling av huvudmannens bostad

Innan en ställföretädare (god man eller förvaltare) avvecklar en bostad ska denne vara säker på att huvudmannen inte kan återvända. En läkare eller sjuksköterska ska ge ett utlåtande om det.

Testamente

Om ställföreträdaren hittar ett testamente i ett slutet kuvert har denne inte någon rätt att öppna det. Ställföreträdaren kan inte bevittna eller upprätta ett testamente för sin huvudmans räkning. Däremot kan ställföreträdaren kontakta en jurist för upprättande av testamente.

Lösöre

Värdeföremål, smycken och personliga handlingar ska förvaras i bankfack i huvudmannens namn. Oavsett om möbler, glas, porslin och prydnadsföremål representerar ett värde eller inte, uppstår frågan om lösöret ska säljas, deponeras eller kastas bort. Råder det stor osäkerhet om värdet på lösöret kan ställföreträdaren anlita ett auktionsföretag för värdering.

Anhöriga bör få tycka till

Kan inte huvudmannen själv uttala sig och det finns anhöriga bör de få möjlighet att uttrycka sina åsikter om hur avvecklingen ska gå till. Ofta är det lämpligt att deponera lösöre hos huvudmannens arvingar. Den som tar emot lösöret åtar sig att förvara godset för huvudmannens räkning, Mottagaren ska skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen begär det, eller när huvudmannen avlider.


Ställföreträdaren behöver inget tillstånd från överförmyndaren för att avveckla lösöret. Om lösöret säljs, ska summan redovisas i kommande årsräkning.

Städning

I ställföreträdarens uppdrag ingår att se till att städa ur lägenhet, vind och källare. Det innebär inte att ställföreträdaren själv ska utföra sysslorna.


Hyreskontrakt ska sägas upp liksom abonnemang på el, vatten och telefon. Ställföreträdaren ska också göra en flyttanmälan i samband med avvecklingen av en lägenhet.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: