Lyssna på sidan Lyssna
Fötter i gräset.

Ensamkommande barn och unga

Överförmyndaren utser god män för barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som fyller föräldrarnas roll. Den gode mannen företräder barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.

Uppdraget handlar om att ge barnet hjälp under sin första tid i Sverige. Den gode mannen ska aktivt och regelbundet ha kontakt med i första hand barnet, men också med boendet, skolan, socialtjänsten, det offentliga biträdet, Migrationsverket med flera.

När upphör godmanskapet?

  • Om barnet lämnar Sverige eller i övrigt varaktigt avviker.
  • När barnet fyller 18 år.
  • Om föräldrarna kommer till Sverige eller om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka hos tingsrätten om en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Webbutbildning för dig som god man

Som god man ska du genomföra Migrationsverkets webbutbildning.


Efter genomförd utbildning ska du skriva ut ett intyg och skicka en kopia av intyget till överförmyndaren. 

Migrationsverkets webbutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behov av
gode män för ensamkommande

Behovet av gode män för ensamkom­mande barn och unga, kan nu öka med anledning av kriget i Ukaina.


Följ vårt behov av gode män, här på webb­platsen. Du är välkommen att lämna in din intresseanmälan.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: