Lyssna på sidan Lyssna
Bild på skolböcker.

Elev- och föräldrainflytande Hedenvindskolan

Elev- och föräldrainflytandet i våra kommunala skolor är viktigt för utveckling och motivation. Det bidrar också till att stärka relationerna mellan hem och skola.

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att elever och vårdnadshavare är med och påverkar skolans utveckling. Vi bjuder in till delaktighet i verksamheten – kom också gärna och hälsa på oss i skolan!

Föräldrasamverkan

En gång per termin bjuder vi in till individuella utvecklingssamtal och föräldramöten. Hur klasserna gör med temakvällar och veckobrev skiljer sig och och beror på elevernas ålder och mognad.

 

Skolan har föräldraråd vid tre tillfällen per läsår. Vid första träffen informerar vi om nuläget på skolan och om organisationen. Övriga frågor handlar om elevernas arbetsmiljö. Vid andra träffen ger vi utbildning i frågor om skolan, till exempel krav, förväntningar och nya läroplanen. Vid sista träffen presenterar vi organisationen för nästa läsår och inriktningen för skolans arbete.

Elevråd

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att påverka. Elevrådet kan lyfta och driva frågor som är viktiga för alla elever på skolan.

  • Besluta om sådant som rör eleverna.
  • Vara en länk mellan elever och lärare/skolans ledning.
  • Diskutera frågor som klasserna tagit upp.
  • Arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan.
  • Jobba för en bättre skola.

Kontakta oss

Hedenvindskolan

Västbygdsgatan 5

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: