Lyssna på sidan Lyssna

Inspektion

 

Miljö- och byggavdelningen har till uppgift att kontrollera att livsmedelsföretag följer den lagstiftning som finns. På plats i verksamheterna kontrollerar vi att maten hanteras på ett säkert sätt, att det är rent och snyggt i lokalen samt att kunderna inte riskerar att bli lurade eller vilseledda.

Våra inspektioner sker i de flesta fall utan förvarning. Endast i samband med revision (kontroll av alla delar) kontaktar vi livsmedelsföretaget i förväg. Huvudsyftet med såväl inspektioner som revisioner är att kontrollera att företagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker att äta och märkt på rätt sätt.

Checklistor med frågor

Vid inspektionerna använder miljö- och hälsoskyddsinspektörerna checklistor med frågeställningar gällande avgränsade kontrollområden. Mindre allvarliga avvikelser följer vi upp vid nästa ordinarie kontroll. Allvarliga avvikelser följer vi upp omgående. Vid mycket allvarliga eller upprepade avvikelser kan vi rikta krav på verksamheten i form av bland annat föreläggande eller förbud. Dessa kan förenas med vite.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: