Lyssna på sidan Lyssna
Bild på skolböcker.

Elev- och föräldrainflytande Grevåkerskolan

Elev- och föräldrainflytandet i våra kommunala skolor är viktigt för utveckling och motivation. Det bidrar också till att stärka relationerna mellan hem och skola.

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att elever och vårdnadshavare är med och påverkar skolans utveckling. Vi bjuder in till delaktighet i verksamheten – kom också gärna och hälsa på oss i skolan!

Föräldrasamverkan

En gång per termin bjuder vi in till individuella utvecklingssamtal och föräldramöten. Föräldramöten genomför vi minst en gång per läsår.

Samverkan mellan skolan, eleven och hemmet är en viktig del i skolans arbete. Vi skickar kontinuerligt hem informationsbrev i årskurs F–9. 

Elevråd

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att påverka. Elevrådet kan lyfta och driva frågor som är viktiga för alla elever på skolan.

  • Besluta om sådant som rör eleverna.
  • Vara en länk mellan elever och lärare/skolans ledning.
  • Diskutera frågor som klasserna tagit upp.
  • Arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan.
  • Jobba för en bättre skola.

Kontakta oss

Grevåkerskolan

Häradsvägen 33

830 70 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: