Lyssna på sidan Lyssna

Tidigare mottagare av Årets folkhälsoinsats

Här är alla som fått utmärkelsen Årets folkhälsoinsats sedan 2014.

2023 Stig Engström

Motivering: Han skapar möjligheter för sina anställda med ledarledda onsdagsträningar, friskvårdstid och bidrag till träningsutrustning för att få dem aktiva. Han anordnar engcon-dagarna för alla invånare i Strömsunds kommun.

Engcon-dagarna har varit mycket uppskattade, med flera hundra besökare per tillfälle. Både unga som äldre som sprungit, åkt skidor, lekt, hoppat hoppborg, sen bjuds det på korv och dryck med mera. Stig ser till att skidspåren på Rotnäset och skidstugan hålls fina. Han ser även till att det finns ett skidspår på Ströms Vattudal mellan Rotnäset och Strand, något som verkligen nyttjas av många invånare som åker skidor, spark och promenerar. De sista två vintrarna har även slalombacken pistats och hållits öppen när vädrets makter har tillåtit det.

Så Stig har verkligen i flera år bidragit till att alla i kommunen ska ha möjlighet att hålla igång på ett roligt sätt, utan att det ska kosta något.

2020, 2021, 2022

Inga pristagare utsågs på grund av corona-pandemin.

2019 Ingegerd Kahnberg

Motivering: Ingegerd Kahnberg har i över ett halvt sekel lett gymnastikgrupper i Strömsund. Genom bland annat gymnastiken har hon delat med sig av sina gedigna kunskaper om kroppen och hjälpt människor att röra på sig och på så sätt främja sin hälsa.


Hon fortsätter att varje vecka leda grupper för äldre där den äldsta är över 90 år.

Hon är en riktig eldsjäl! Hennes stora engagemang och aktiva liv gör henne till en sann förebild för både ung och gammal.

2018 Wivianne Kaalen

Motivering: Wivianne Kaalen har under hela sitt yrkesverksamma liv på olika sätt arbetat och verkat för att främja hälsa. Hon har genom ett genuint intresse uppmuntrat medborgare att träna och äta rätt för att förbättra hälsan och må bättre utifrån varje individs förmåga. Wivianne har ett glatt och trevligt sätt och hon månar verkligen om varje persons bästa. Många är de timmar som hon lagt ner för att vi i Strömsunds kommun ska få de verktyg vi behöver för att må bra.

2017 Ellinor Lindman och Ida Sundin

Motivering: Ellinor Lindman har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som främjar folkhälsa, social samvaro, välbefinnande och mångfald ur flera perspektiv. 


Genom sitt stora engagemang och sin drivkraft anordnar och genomför Ellinor olika hälsofrämjande aktiviteter för Frostviksborna, där alla är inkluderade och välkomna på samma villkor. Aktivitetsvecka för barn och unga under sommaren, lekar, motion, volleyboll, dagstur till Brännklumpen och korusträffar är några exempel på aktiviteter. 

Hon ger av sig själv utan vinning och är en stor inspirationskälla för befolkningen i Frostviken.


Motivering: Ida Sundin har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som främjar folkhälsa, social samvaro, välbefinnande och mångfald ur flera perspektiv. Ida brinner för barns och ungdomars rörelseglädje. Genom sitt stora engagemang och sin drivkraft har Backe IF:s ungdomsverksamhet utökats. 

Alla är inkluderade och välkomna på samma villkor. Aktiviteter genomförs under alla årstider. Några exempel är skidträning för barn och ungdomar vintertid, fotbollsträning och löpning under sommaren samt deltagande i tävlingar. På eget initiativ har Ida arrangerat löptävlingen Silsjönäs Run Challenge för främjande av hälsa och välbefinnande.

2016 Dans för alla

Motivering: Den ideella verksamheten ”Dans för alla” har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till och i samverkan med andra genomfört åtgärder som främjar folkhälsan ur flera aspekter. ”Dans för alla” bidrar till att människor med olika kulturell bakgrund i varierande ålder möts i en aktivitet där alla får vara med på samma villkor. 

Att dansa tillsammans ger gemensamma upplevelser, skratt, samtal, social samvaro, känsla av tillhörighet, fysisk aktivitet, byggande av nätverk och en möjlighet att lära av varandra.

2015 PRO Strömsund

Motivering: PRO i Strömsund har genom sitt friskvårdsarbete bidragit till att främja folkhälsan genom att skapa möjligheter för föreningens medlemmar att få umgås och komma ut i naturen, få frisk luft och få möjligheter att röra på sig efter sin förmåga.

Under ledning av föreningens friskvårdsansvarige, Harald Eriksson, har olika utflykter planerats och genomförts för bland annat skoteråkning, isfiske och bärplockning. Att medlemmarna fått hem nyttiga bär att äta är ytterligare ett bidrag för att främja deras hälsa.

2014 Backe IF

Motivering: Backe IF tilldelas utmärkelsen Årets Folkhälsoinsats 2014 för sitt arbete med att, i samverkan med andra, få till stånd ett utegym. 

Det utegym som skapats i Backe ligger helt i linje med Strömsunds kommuns folkhälsoprogram och inriktningsmålet ”Främja fysisk aktivitet”. Gymmet är lättillgängligt både för allmänheten och för skolans elever. Placeringen i anslutning till befintlig hälsostig på Stenhammarens natursköna friluftsområde ökar ytterligare förutsättningarna för att det ska inspirera till olika former av fysisk aktivitet.

Backe IF och deras utegym är en fantastisk förebild såväl i vår kommun som i övriga landet.

Fakta

Ansökan 2023

Sista dag för ansökan är 4 maj.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: