Lyssna på sidan Lyssna

Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR)

STAR är en myndighetsöverskridande insats som erbjuder stöd och vägledning till individer från 16 år och uppåt som står långt från arbetsmarknaden.

Utveckling av en gemensam modell för STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) är ett pågående arbete i hela länet, med mål om att möjliggöra samplanering för fler individer i deras rehabiliteringsprocess.

 

STAR ska komplettera ordinarie verksamhet och samverkan, och ha särskild inriktning på individer med sammansatta behov då samordning av flera av förbundets parter behövs i rehabiliteringsprocessen. Samordnarfunktionen, coach och psykiatrins rehabkoordinator finansieras av Samordningsförbundet Jämtlands län.

Samverkansteam

Utgörs av:

Arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen, Handläggare hos Försäkringskassan, Rehabkoordinator hos primärvården, Rehabkoordinator hos psykiatrin, Handläggare IFO/ekonomiskt bistånd, Arbetskonsulent/Arbetsmarknadskoordinator hos kommunens arbetsmarknadsenhet/avdelning.


Uppdrag:

  • Stöd i samordning av insatser
  • Konsultation

Hjälper till med:

En individuell samordnad planering som syftar till långsiktigt sysselsättning och försörjning.


Samcoach

En coachinsats (50%) är kopplat till teamet och kan ge individen visst stöd i rehabiliteringsprocessen.

Målgrupp

Bor i Strömsunds kommun.

16 till 64 år.

Behov av samordnat stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

Aktualisering

Ta kontakt med Malin Ekljung eller Rut Sannemo. Ärenden aktualiseras och bereds av samverkansteamet som träffas 1 gång i månaden.

Logotyp för Arbetsförmedlingen
Logotyp för Samordningsförbunder Jämtlands län
Logtyp för Region Jämtland Härjedalen

Fakta

Projekttid

pågår till och med 31 augusti 2025.


Samverkande parter
Strömsunds kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Jämtland Härjedalen


Finansiering Samordningsförbundet Jämtland.


Samordnare/coacher

Rut Sannemo

Malin Ekljung


Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan


Samordningsförbundets webbsida www.samjamt.se Länk till annan webbplats. håller på att göras om, och uppdateras under senare delen av våren 2023.


Kontaktperson för länsmodellen STAR

Sara Comén, Förbundschef
sara.comen@samjam.se
073-500 20 24

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: