Lyssna på sidan Lyssna

Kommun­revision

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta. Enligt kommunallagen (1991:900) måste kommunerna ha minst fem förtroendevalda revisorer. I Strömsunds kommun har kommunfullmäktige beslutat att varje parti som har mandat i fullmäktige ska ha en förtroendevald revisor.

Arbetar självständigt

Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor. Men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet eftersträvar revisionen alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutlig revisionsberättelse.

Revisionen är kommunfullmäktiges verktyg

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift.


Kommunrevisorerna har sakkunniga från redovisningsbyrån Ernest and Young, EY till sin hjälp.

Mejl till revisorerna

Om du vill kontakta revisorerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se


Revisorer

Ledamöter

Hemort

Telefon

Jan Rönngren (M)

Strömsund

070-344 08 03

Gudrun Hansson (S)

Strömsund

070-300 94 80

Esbjörn Olofsson (C)  

Hammerdal

070-5663563

Melker Kjellgren (V)

Strömsund

070-208 17 68

Nils-Erik Sjödin (RD)

Backe

070-621 69 15

Olle Gustafsson (SD)

Strömsund

070-035 67 08

 

Jan Rönngren.

Ordförande

Jan Rönngren (M)

Vice ordförande

Gudrun Hansson (S)

Kontakta oss

Kommunrevision

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: