Lyssna på sidan Lyssna
Man med dator och blankett.

PTS Bredbandsstöd

Det pågår en stor nationell satsning för att främja fiberutbyggnad på landsbygden och regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd.

År 2021 beviljades 55.000.000 kronor från PTS Bredbandsstöd till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun har beviljats bredbandsstöd för fiberutbyggnad i Lövberga och Open Infra har beviljats bredbandsstöd för ett flertal områden inom kommunen. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2022–2024.


År 2022 beviljads 11.000.000 kronor från PTS Bredbandsstöd till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Kommunen har beviljats stöd för utbyggnad av ett område söder om Gäddede, Open Infra har beviljats stöd för utbyggnad av området Järvsand - Havsnäs - Alanäs - Alavattnet och Global Connect (IP Only) har beviljats bredbandsstöd för utbyggnad i Kilen som gränsar mot Östersunds kommun och Raftsjöhöjden som gränsar mot Krokoms kommun. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2023–2025.


År 2023 beviljades 13.000.000 kronor från PTS Bredbandsstöd till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Global Connect har beviljats stöd för utbyggnad av ett mindre område och kommunen har beviljats stöd för utbyggnad i Hammerdals ytterområden, Stora Blåsjön och Skirsjöede. Servanet kommer att bereda beviljade bidragsområden åt kommunen under 2024 och byggnation genomförs under åren 2025–2026.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: