Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Man med dator och blankett.

PTS Bredbandsstöd

Det pågår en stor nationell satsning för att främja fiberutbyggnad på landsbygden och regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd.

År 2021 beviljades 55.000.000 kronor från PTS Bredbandsstöd till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun har beviljats bredbandsstöd för fiberutbyggnad i Lövberga och Open Infra har beviljats bredbandsstöd för ett flertal områden inom kommunen. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2022–2024.


År 2022 beviljads 11.000.000 kronor från PTS Bredbandsstöd till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Kommunen har beviljats stöd för utbyggnad av ett område söder om Gäddede, Open Infra har beviljats stöd för utbyggnad av området Järvsand - Havsnäs - Alanäs - Alavattnet och Global Connect (IP Only) har beviljats bredbandsstöd för utbyggnad i Kilen som gränsar mot Östersunds kommun och Raftsjöhöjden som gränsar mot Krokoms kommun. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2023 - 2025.


År 2023 finns det 1,2 miljarder kronor i potten, varav 323 843 000 kronor finns att fördela inom stödområde Norrland. Ansökningsperioden pågår från 17 maj till 28 augusti. PTS handlägger och beslutar om inkomna ansökningar innan årsskiftet.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: