Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Man med dator och blankett.

PTS Bredbandsstöd

Det pågår en stor nationell satsning för att främja fiberutbyggnad på landsbygden och regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd.

Under 2021 utlyste PTS totalt 1 532 000 000 kr i tre utlysningsområden. Av dessa har 55.000.000 kronor beviljats till projekt på landsbygden i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun har beviljats bredbandsstöd för fiberutbyggnad i Lövberga och Open Infra har beviljats bredbandsstöd för ett flertal områden inom kommunen. Utbyggnaden ska genomföras under perioden 2022–2024.


Det kommer en ny utlysning för PTS bredbandsstöd 2022. Den kommer att pågå mellan 13 maj - 22 augusti.

Om PTS bredbandsstöd 2021

  • Nätbyggare kan få bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet.
  • Tekniken som används måste möjliggöra en överföringshastighet om 1 Gbit/s för slutkunden.
  • Såväl privata som offentliga aktörer kan söka stöd för bredbandsutbyggnad, t.ex. operatörer, kommunala stadsnät och fiberföreningar. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka.
  • PTS beviljar bredbandsstöd för direkta investeringskostnader för passiv infrastruktur.
  • PTS lämnar stöd för utbyggnad av en långsiktigt användbar och tillförlitlig bredbandsinfrastruktur, i områden där NGA-nät saknas, och där utbyggnad av sådan infrastruktur på kommersiell väg inte förväntas ske inom de närmaste tre åren.
  • Stöd lämnas för utbyggnad fram till avlämningspunkter för byggnader där det finns hushåll, arbetsställen och fritidshus. Stödmottagaren ska säkerställa att bredbandsinfrastrukturen blir robust, driftssäker och långsiktigt användbar.
  • Även om stödet endast omfattar utbyggnad fram till avlämningspunkt för byggnaderna ska stödmottagaren kunna driftsätta nätet och ansluta slutkunder till en skälig anslutningsavgift. Andra aktörer ska också ges tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.
  • Utbyggnadsprojekten konkurrerar med varandra inom varje landsdel. De projekt som har lägst stödbehov
    per byggnad och uppfyller samtliga krav tilldelas stöd, fram till dess att landsdelens stödpott är förbrukad.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: