Trafik och gator

Strömsunds kommun ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, vägar, cykelvägar, parkeringsplatser och gatu­belys­ning i tätorterna. Här finns även information om färdtjänst och riksfärdtjänst.