Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Hälsoskydd

Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. Hur tillsynen ska gå till är reglerat i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggavdelningen sköter hälsoskyddstillsyn inom olika verksamheter till exempel förskolor, tatuerare och hotell. Tillsynen innebär att vi kontrollerar hur verksamhetsutövare följer lagstiftningen inom området och att de har den egenkontroll som krävs. Det innebär även att myndigheten ger information och råd.

Undvika olägenhet för hälsan och miljön

Målet med lagstiftningen är att verksamheten inte ska innebära någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

 

Hälsoskyddsverksamheter som miljö- och byggavdelningen har tillsyn över regleras i 9 kap. miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

En del verksamheter är anmälningspliktiga enligt § 38 i förordningen, till exempel förskolor, tatuering och medicinsk fotvård.


Barnfötter på förskola.

31 mars 2023 är sista inlämningsdag för årsrapport köldmedier!


Årsrapporten ska lämnas in mellan 1 januari och 31 mars. Om rapporten kommer in för sent riskerar du miljösanktionsavgift.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: