Lyssna på sidan Lyssna

Taxa permanent boende

Renhållningstaxan för permanent boende består av grundavgift, abonnemangsavgift och en tömningsavgift. Det är tömning varannan vecka.

Taxa normalvilla

Taxa normalvilla

Grundavgift/år

900 kr

I grundavgiften ingår kostnader för återvinningscentralerna, ÅVC, planering och kundservice. Det innebär att kommunens småhusägare kan lämna sitt sorterade farliga avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg och målarfärg) utan kostnad på kommunens ÅVC:er.


Taxa normalvilla (tömning varannan vecka)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/år

Tömningsavgift/gång

140 liter matavfall

350 kr

0 kr

190 liter restavfall

526 kr

78 kr

370 liter restavfall

943 kr

114 kr


I abonnemangsavgiften ingår ett avfallskärl samt kostnaden för hämtning och transport av mat- och restavfall till en behandlingsanläggning. Ni kan välja mellan storlekarna 190 liter och 370 liter för restavfallet. Storleken på matavfallskärlet är 140 liter.


Tömningsavgiften betalar ni för varje gång kommunen tömmer ert avfallskärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek ni har på kärlet. I tömningsavgiften ingår kostnaden för behandling avfallet vid en behandlingsanläggning. Tömningsavgift tas endast ut för det gröna restavfallskärlet.

Taxa flerbostadshus

Taxa flerbostadshus

Grundavgift/lägenhet och år

720 kr

Flerbostadshus betalar en grundavgift för varje lägenhet (hushåll) samt abonnemangsavgift baserat på tömningsintervall och kärlstorlek för de antal mat- och restavfallskärl som huset har.


Taxa flerbostadshus (tömning varannan vecka)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/ behållare/år*

Tömningsavgift/gång/ behållare

140 liter matavfall

350 kr

0 kr

190 liter restavfall

526 kr

78 kr

370 liter restavfall

943 kr

114 kr

Bottentömmande behållare matavfall (0- 3 kbm)

5 297 kr

0 kr

Bottentömmande behållare restavfall
(0- 3 kbm)

5 297 kr

630 kr

Bottentömmande behållare restavfall
(3,1- 5 kbm)

7 482 kr

992 kr


Taxa flerbostadshus (tömning en gång i veckan)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/ behållare/år*

Tömningsavgift/gång/ behållare

140 liter matavfall

552 kr

0 kr

190 liter restavfall

1 011 kr

78kr

370 liter restavfall

1 793 kr

114 kr

Bottentömmande behållare matavfall
(0- 3 kbm)

10 595 kr

0 kr

Bottentömmande behållare restavfall
(0-3 kbm)

10 595 kr

630 kr

Bottentömmande behållare restavfall (3,1- 5 kbm)

14 962 kr

992 kr


Taxa flerbostadshus (tömning två gånger i veckan)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/
kärl/år*

Tömningsavgift/gång/
kärl

140 liter matavfall

956 kr

0 kr

190 liter restavfall

1 982 kr

78 kr

370 liter restavfall

3 490 kr

114 kr


Bor du i område B?

Om din fastighet ligger i område B (Blomhöjden, Sjuoutnäset, Härbergsdalen, Trångmon, Inviken, Risede, Nyhem, Svansele och Norrsjön) har du tömning en gång i månaden. Då gäller särskild taxa.

Taxa område B

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknas i januari varje år.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: