Lyssna på sidan Lyssna

Fritidshem

Fritidshemmen (skolbarnomsorgen) riktar sig till barn från förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidsverksamheten är öppen på skoldagar, lovdagar samt vid behov kvällar, nätter och helger.

Fritidshemmen erbjuder pedagogisk gruppverksamhet före och efter skoltid, under lov samt även kvällar, nätter och helger. Fritids är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande.

 

På fritidshemmen spelar lek och skapande en betydelsefull roll och verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshem på kvällar, nätter och helger

Kommunen erbjuder vid behov omsorg på kvällar, nätter och helger för barn på fritidshem. Har du behov av det så kontaktar du den som är ansvarig för ditt område.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: