Lyssna på sidan Lyssna
Blommor och förstoringsglas på en sommaräng.

Syn och hörsel

För att få hjälp med utredning av syn- och hörselproblem kan du vända dig till distriktsläkare vid hälsocentralen eller till optiker. Där kan du få remiss för utredning till specialiserad syn- och hörselvård. Inom kommunens verksamhet finns syn- och hörselombud som i samverkan med region Jämtland Härjedalen kan göra insatser i hemmet när en utredning är gjord.

Synombud

 • finns i kommunen, placerad i Strömsund
 • har extra kunskaper om synproblem samt om hjälpmedel som finns
 • fungerar som syncentralens ”förlängda arm” till kommuninvånarna och kan hänvisa till rätt instans vid problem med synen
 • gör hembesök för inträning och uppföljning av utprovade synhjälpmedel samt om problem uppstått
 • kan ge information till vårdtagare, närstående och personal
 • kan hjälpa synskadade i kontakter med övriga samhällsinstanser, till exempel bibliotek, dagstidningar, radiotidning.


Kontaktuppgifter synombud

Namn

Område

Telefonnummer

Gunilla Hitterdahl

Hela Strömsunds kommun

0670-163 71


Hörselombud

 • finns i alla kommundelar
 • är en personal i hemtjänstgruppen eller inom kommunrehab som fått extra kunskaper kring hörselnedsättning och hörhjälpmedel
 • fungerar som hörcentralens ”förlängda arm”
 • kan hjälpa dig att träna in ditt hörhjälpmedel
 • kan i vissa fall göra felsökning när hörhjälpmedel inte fungerar.


Kontaktuppgifter hörselombud

Namn

Område

Telefonnummer

Reino Rhodin

Granbacken, Solbacken, Gästis,

Strömbacka, Strömsund

0670-167 67

Jenny Jönsson Lundberg

Distrikt sydvästra, Strömsund

0670-163 08

Ing-Marie Fjällberg

Distrikt nordöstra

0670-163 15

Anna Engström

Distrikt Backe/Rossön, Rossöcenter

0624-200 13

Marielle Andersson

Älvgården, Backe

0624-51 20 37

Anna-Lena Fängström

Tåsjögården, Tåsjödalen, Norråker

076-130 21 54

Ingrid Hestner

Åshamra, Distrikt Hammerdal

0644-64 20 09

Linnea Jonsson

Forsgården, Levingården, Gäddede

0672-41 67 16

Christine Carlsson

Distrikt Hoting/Tåsjö

070-348 13 86

Maria Lif Pedersen

Brismarksgården, Hoting

0671-41018

Gunilla Hitterdahl

Hela Strömsunds kommun

0670-163 71

Lena Johansson

Hela Strömsunds kommun

0670-167 00


Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: