Lyssna på sidan Lyssna

Provtagning

Miljö- och byggavdelningen ska kontrollera att livsmedelsföretag följer den lagstiftning som finns. Ett sätt att ta reda på om maten hanteras på ett säkert sätt är att ta prover på livsmedel.

Proverna skickar miljö- och byggavdelningen vidare till ett laboratorium som analyserar provet bakteriellt och ibland också kemiskt. Vi bedömer sedan resultatet för att se om det kan finnas risk för bakterier eller andra ohälsosamma ämnen i livsmedlet. Om vi bedömer att livsmedlet är skadligt för hälsan, eller är otjänligt som människoföda, följer vi upp det direkt.

Mikrobiologisk provtagning

Provtagning kan bland annat omfatta mikrobiologisk analys av livsmedel. I de fall analyserna visar höga halter av bakterier visar det att maten inte håller en bra hygienisk kvalitet. Då kan det vara nödvändigt att ta fler prover för att vara säker på att maten inte är farlig att äta.

Livsmedlet kan bedömas vara:

Godtagbart

Mikrobiologiskt sett är varan bra.

Med anmärkning

En eller flera av de undersökta mikroorganismerna finns i för högt antal. Livsmedlet är inte farligt att äta, men kvaliteten är påverkad.

Ej godtagbart

Förtäring av livsmedlet kan innebära fara för hälsan.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: