Lyssna på sidan Lyssna

Taxa för försäljning av tomter

Här redovisar vi de priser som gäller om du vill köpa tomtmark av kommunen. Prissättningen grundar sig på tomtstorlek, läge och ändamål och gäller enligt fastlagda priser för 2024.

Om du köper avstyckad mark inom eller utom detajlplanerat område gäller priset inklusive fastighetsbildning. Köparen står för lagfartskostnaden vid samtliga köp.


Vid köp av avstyckad mark inom detaljplanerat område

  • Strömsund: 27 kr/kvm
  • Övriga orter: 20 kr/kvm


Vid köp av avstyckad mark utom detaljplanerat område

  • Samliga orter: 11 kr/kvm


Vid köp av mark som inte är avstyckad inom eller utom detaljplanerat område

  • Samtliga orter: 5 kr/kvm

Priserna gäller mark som ligger inom ett markområde som inte avviker från normal tomtmark, det vill säga inte har något större skogligt värde. Kommunstyrelsen beslutar om försäljning av mark som avviker från normal tomtmark.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: