Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Vy från landsbygden

Landsbygdsprogrammet 2015–2020

Som ett steg i arbetet att nå de kommunala bredbandsmålen har Strömsunds kommun beviljats bidrag för fiberutbyggnad på landsbygden. Alla projekt inom ramen för landsbygdsprogrammet är avslutade.

EU-stöd för fiberutbyggnad på landsbygden

År 2016 beviljades kommunen EU-stöd från Landsbygdsprogrammet (Europeiska Jordbruksfonden) för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Syftet var att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet. Beviljade projekt (Byar i anslutning till E45, etapp 1, Byar längs Stekenjokkvägen och Hotings ytterområden till Rörström) är slutredovisade.

Under 2019 har kommunen återlämnat bidrag för följande områden

  • Område 1: Lövberga till Lillviken och E45 upp till Hoting.
  • Område 2: Ulriksfors till Alavattnet.
  • Område 3: Vågdalen till Rossöns ytterområden.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-05-28, § 109

Fakta

Kommunens mål är att så många som möjligt ska få tillgång till bredband i någon form.


Rättigheter till bredband

Enligt svensk lag ska alla ha möjlighet till grundläggande Internet, vilket innebär en anslutning på minst 10 Mbit/s.

Mer information om den statliga garantin

Lagen är teknikneutral, vilket innebär att tillgången till Internet är det viktiga, inte med vilken teknik anslutningen sker.


Du kan få bredband genom olika tekniker:


Fiberbredband kommer genom till exempel ett stadsnät. Optisk fiber måste dras till fastigheten och anslutas till ett fibernät. Fast uppkoppling via fiber innebär i det närmaste obegränsad kapacitet.


Mobilt bredband kommer via det mobila nätet (radio-sändare). Används vanligen i mobiltelefonen eller genom ett modem som kopplas till din dator. En förutsättning är dock att det finns täckning.


Bredband via satellit

Om du bor där det inte finns täckning av vanliga nät, kan du använda satellit för ditt bredband.


ADSL är bredband från telefonledningen. I takt med att kopparnätet avvecklas kommer bredband via telefonledningen att fasas ut.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: