Lyssna på sidan Lyssna

Strömsunds hyresbostäder AB

Strömsunds hyresbostäder AB (SHB) är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. SHB ska främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att erbjuda bra bostäder till konkurrenskraftiga priser. Bolaget har inget enskilt vinstintresse.

Styrelsen för Strömsunds hyresbostäder AB för tiden till och med årsstämman 2023:


Ledamöter‌

Karin Näsmark (S)

Havsnäs

070-232 26 85

Maria Sandberg (M)

Strömsund

070-678 12 89

Bertil Johansson (S)

Hammerdal

072-711 74 89

Petra Monwell (S)

Hoting

073-807 43 92

Kristina Widborg Ahlstrand (C)

Kyrktåsjö

070-963 47 95

Simon Högberg (M)

Strömsund

073-844 98 32

Robert Gjersvold (SD)

Strömsund

070-696 65 54
ErsättarePer-Ingvar Wennberg (S)

Norråker

070-630 97 68

Herman Holmquist (M)

Strömsund

070-575 95 14

Irene Sundequist (S)

Strömsund

073-039 48 30

Kent Wassdahl (S)

Hoting

070-574 76 47

Karin Stierna (C)

Gåxsjö

070-300 89 36

Håkan Espmark (M)

Äspnäs

070-654 17 88

Veronica Berglund (SD)

Hammerdal

OmbudElisabeth Lindholm (S)

Strömsund

LekmannarevisorGudrun Hansson (S)

Strömsund

070-300 94 80

Jan Rönngren (M), ers

Strömsund

070-344 08 03
RevisorMats Mattiasson, Lindebergs Grant Thornton, Östersund


Enligt aktiebolagslagen görs skillnad mellan revisor och lekmannarevisor. En revisor är alltid godkänd eller auktoriserad. Lekmannarevisor är de som tidigare normalt kallades för förtroendemannarevisor.


Bolaget är, som juridisk person, ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Mejl till styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se

Fakta

Styrelsen i Strömsunds hyresbostäder AB har sju ledamöter och sju ersättare.


Ordförande

Karin Näsmark (S)


Vice ordförande
Maria Sandberg (M)

SHB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: