Lyssna på sidan Lyssna

Revisions­rapporter

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden. Efter genomförd granskning skickas revisionsrapporten till berörd styrelse eller nämnd samt till kommunfullmäktige.

Därefter deltar revisionen på den granskade styrelsens eller nämndens möte där de går igenom revisionsrapporten tillsammans med det sakkunniga* biträdet.

 


*Sakkunnig är den yrkesrevisor som är upphandlad för uppdraget att hjälpa förtroendevalda revisiorer.

Kontakta oss

Kommunrevision

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: