På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Teknik- och serviceförvaltning

Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter, VA-anläggningar, gator, vägar, parker och industrispår.

Förvaltningen gör utredningar, projekteringar och upphandlingar. Vi genomför också nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnader av kommunala fastigheter och anläggningar.

 

Övriga uppdrag:

 • förvalta kommunens skog
 • teknisk beredskap
 • köp och försäljning av mark och fastigheter
 • åtgärder för bostadsanpassning
 • färdtjänstärenden
 • parkeringstillstånd för funktionsnedsatta
 • reception/kundtjänst
 • IT
 • försäkringsavtal
 • lokalvård
 • kostverksamhet.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Administrativ personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Richard Persson

Förvaltningschef, säkerhetsskyddschef, säkerhetssamordnare

0670-169 74

Mikael Ehrs

Chef gatu- och markenheten

0670-164 95

Vakant

Säkerhetssamordnare

0670-164 44

Åsa Edlund

Kundtjänst

0670-164 76

Inga-Lill Bjurström

Kundtjänst

0670-164 15

Mona Johannesson

Kundtjänst

0670-161 01

Lars Melander

Entreprenadledare

0670-163 92

Peter Jansson

Byggprojektledare

0670-164 35

Camilla Hulkki

Upphandlingssamordnare

0670-167 43

Sara Strömberg

Avtalscontroller

0670-164 97

Per Dahlén

Fastighetsförvaltare

0670-163 87

Jesper Lindkvist Ewertzh

Fastighetsförvaltare

0670-164 34

Anna-Karin Jafari

Fastighetsadministratör

0670-169 68

Martin Strid

Drifttekniker fastigheter

0670-164 40

Karin Stierna

Fastighetsingenjör

0670-164 37

Emelie Bergman

Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor

0670-164 94

Leif Thorpemo

Mättekniker

072-236 21 37

Helen Löfgren-Larsson

Chef AVA-enheten

0670-164 31

Ronny Sidén

Drifttekniker AVA-enheten

0670-164 80

Karl Texmo

VA- och renhållningsingenjör

0670-164 33

Jörgen Jönsson

Kostchef

0670-71 66 29

Anneli Funseth

Städledare

0670-164 99

Maria Olofsson

Produktionsledare

0670-164 23

Ann-Helén Engström

Chef transportenheten

0670-164 30

Daniel Tångring

IT-chef

0670-164 14


Richard Persson

Richard Persson

Förvaltningschef, säkerhetsskyddschef

0670-169 74

Fakta

 • Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen
 • 4 procent av kommunens budget (2018).
 • 1,28 miljarder liter kommunalt dricksvatten producerade våra vattenverk under 2018.
 • 791.000 måltider serverades det från kostenheten i våra olika verksamheter (2018).
 • Under 2018 samlade våra sopbilar in 2.007 ton hushållssopor från de gröna tunnorna.
 • Cirka 12 mil kommunala vägar sandar, snöröjer och underhåller kommunen varje vintersäsong.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Richard Persson
  Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
  0670-169 74

Senast ändrad/granskad: 2 september 2020