Lyssna på sidan Lyssna

Återställning efter fibergrävning

Återställning efter fibergrävning sker löpande i de områden där fibernätet har byggts ut. Det är alltid entreprenören som har ansvar att se över alla schakter och åtgärda håligheter löpande i väntan på den slutliga återställningen eller asfaltering.

Om du upptäcker håligheter

Om du ändå skulle uppmärksamma större håligheter som påverkar framkomligheten på kommunens gator och vägar är du välkommen att anmäla det till vår kundtjänst på nummer 0670-164 17. Du kan också använda vår e-tjänst för felanmälan. När vi fått in din anmälan skickar vi den vidare till ansvarig entreprenör för åtgärd.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: