Lyssna på sidan Lyssna

Kommundirektörens krönika 2023

För mig började kontakten med fjällvärlden och samernas miljö när jag läste om Plupp och renarna som barn. Min nyfikenhet för det samiska har funnits sedan dess. Att nu få bo i en kommun med denna närvarande kultur, natur och milsvida vyer är fantastiskt.

Vi är en stolt förvaltningskommun!

Mitt i den vita, vackra och krispiga vintern infaller Samefolkets dag, den 6 februari. Då träffas vi utanför kommunhuset i Strömsund och hissar den samiska flaggan. Vår samordnare är alltid vackert klädd i sin samiska högtidsdräkt. Några skolelever brukar sjunga på sydsamiska, det ger en stämning och känsla som betonar att dagen är speciell och viktig.

Vackra samiska påminnelser

I vår kommun lever och verkar många samer. Här finns flera samebyar. Vi har samiska barn i skolor och samer i äldreomsorg.


Varje vecka märker jag i stort som smått att Strömsund är en samisk förvaltningskommun. När jag åker till jobbet ser jag det genom samisk översättning på vägskyltar och väl framme i kommunhuset möts jag av välarbetat samiskt hantverk i en glasmonter. På många ställen påminns man om det samiska, bland annat på Strömsunds hembygdsgård och vid ett äldreboende.


Person i samiska kläder pratar.

Högtidlig sång på Samefolkets dag. På bilden vår samiska samordnare Aanna Johansson Larsson och några av de barn och ungdomar som läser sydsamiska.

Vårt uppdrag som förvaltningskommun

Strömsunds kommun är alltså en samisk förvaltningskommun – men vad innebär det?

  • Vi ska skydda och främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn.
  • Vi ska ge service på samiska vid efterfrågan.
  • Vi ska kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på samiska.
  • Vi ska ha samråd med företrädare för samer.

En samordnare organiserar vårt arbete och sprider med stort engagemang information. Grupper med samer och deltagare från flera av våra verksamheter har träffar och årligen möter kommunledningen representanter för samebyarna som verkar i Strömsunds kommun. Straejmien tjïelte är en stolt samisk förvaltningskommun!

Vuejnebe!

PS. Betyder Vi ses! Hämtat från fraser på sydsamiska som vår samordnare spridit till oss.

Anneli Svensson

Kommundirektör

Fakta

Vi gör 10.900 exemplar av Kommunalmanackan. Den skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige. Vi delar även ut den i olika sammanhang.

Vad vill du att vi ska lyfta fram lite extra – tipsa oss!

Kanske har du något att lyfta fram som du är stolt över eller som du tycker borde få extra uppmärksamhet?

Tipsa Heja Strömsund:
info@hejastromsund.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: